miércoles, 11 de mayo de 2011

PRONÒSTIC ESTACIONAL

Hom pot imaginar-se en base als registres de les darreres setmanes, sobretot als de principis d´abril, un estiu tòrrid, molt càlid. No obstant, no té perquè existir correspondència entre les altes temperatures que fins ara ens ha portat la primavera i un estiu que continui amb la mateixa tònica.


En aquest sentit existeixen els pronòstics a molt llarg termini, els anomenats pronòstics estacionals, els quals es fan emprant uns models numèrics amb uns supòsits i paràmetres climàtics que, donat el termini tan gran al qual ofereix sortides de dades (pronòstics de probabilitats), no es caracteritzen precisament per la seva fiabilitat, la qual disminueix exponencialment al llarg del temps, si bé sí constitueixen un suport a partir del qual intuir una tendència, a l´alça, a la baixa, o d´estabilitat pel que fa als paràmetres estudiats.Així, segons els mapes proporcionats per la NOAA nord-americana, cal esperar un estiu, en contra del que es podria pensar, més fresc i plujós del normal, aspecte que caldrà verificar per exemple amb els mapes del mes en curs, amb un mes de Juliol que, segons la NOAA, es perfila especialment humit i sobretot més fred del què caldria esperar segons les mitjanes climàtiques a casa nostra, mantenint-se la mateixa tendència durant tot l´estiu, la qual es podria invertir a la tardor, amb més calor i menys pluges del normal.

Destacar, tanmateix, el desglaç accelerat que està patint la zona de l´Àrtic, la qual podria ser navegable completament, si es continua al ritme de desglaç actual, durant els estius d´aquí a pocs anys. Al mapa de cobertura de glaç i neu actual es pot apreciar el desglaç primaveral, molt important en comparació amb d´altres anys, quedant restringida la capa de neu i glaç a les latituds més altes ja del continent europeu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario